Vill du boka oss?

image

Lidköpings Stadsmusikkår erbjuder ett brett program som kan skräddarsys efter behov och efterfrågan.

De senaste åren har vi lyst upp invigningar (bland annat invigningen av Sommarutställnignen på Läckö Slott), spelat på fester och tillställningar samt genomfört marschuppträdanden, exempelvis under Kultur- och Porslinsfestivalen, vid Ostindiefararen Götheborgs besök i Lidköping och vid andra högtidliga tillfällen. Vi spelar också konsertmusik på full bestättning eller som ensemble.

Du når oss via telefon till ordförande Jerker Persson: 0705-44 13 87 eller via mail: info@stadsmusikkar.se.

Vill du spela med oss?

Vi repeterar tisdagar 18:45 - 21:00 på Musikskolan i Lidköping. Du är hjärtligt välkommen!

Vill du drilla?

Drillflickorna har verksamhet både för nybörjare och mer vana drillflickor. Vill du vara med? Kontakta drillinstruktör Elinor Ludvigsson: 0733-60 40 86 eller drill@stadsmusikkar.se.

Drillen övar i Wennerbergsskolans gymnastiksal, onsdagar 19:00-20:30.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för närvarande 200:-/år (100:-/år för medlemmar under 25 år). För att erhålla rösträtt vid årsmötet ska medlemsavgiften vara inbetald en vecka innan mötet.

Avgiften betalas till musikkårens bankgiro; 573-5063. Glöm inte att märka betalningen med ditt namn.

För drillflickorna är medlemsavgiften 200:-/år.